در حال بارگزاری....
دانلود

شباهت ما با بنی اسراییل

سخنان زیبای حاج اقا ادیب یزدی که خیلی ارادت داریم به ایشان در باب شباهت امت اخر الزمان و بنی اسراییل در جلسه مدافعین حرم