در حال بارگزاری....
دانلود

سخنرانی ریاست محترم جمهوری در دومین کنگره 17000شهیدترور

سخنرانی دکتر روحانی در مراسم دومین کنگره بین المللی 17000شهید ترور