در حال بارگزاری....
دانلود

سخنرانی آقای آندره ولچک در دومین کنگره 17000شهید ترور

سخنرانی آقای آندره ولچک، استاد دانشگاه، روزنامه نگار و تحلیلگر آمریکایی در مراسم دومین کنگره بین المللی 17000شهید ترور