در حال بارگزاری....
دانلود

تعزیه حضرت عباس روستای طاق شهرستان دامغان مهر1394

تعزیه حضرت عباس روستای طاق شهرستان دامغان مهر1394 محرم 1437 ه ق استغاثه حضرت عباس (ع) از امام حسین (ع)