در حال بارگزاری....
دانلود

تعزیه جناب مسلم روستای طاق شهرستان دامغان خرداد 1374(1)

تعزیه جناب مسلم روستای طاق شهرستان دامغان خرداد 1374(قسمت اول)
ورود جناب مسلم به کوفه
حاج غلامعلی صدقی: جناب مسلم ،حاج رضی الله آتشی:جناب هانی ، مرحوم محمد تقی فرجزاده : طوعه، ابراهیم حمزه ای : امام حسین (ع) ، نعمت الله ربیع زاده: عبیدالله بن زیاد لعنت الله ، حاج ابوالقاسم زارعی:محمد بن اشعث لعنت الله، عبدالله حمزه ای : معقل جاسوس ،علی فرجزاده :بلال پسر طوعه ، محمد مهدی فرجزاده طفل