در حال بارگزاری....
دانلود

تعزیه حضرت علی اکبر روستای طاق شهرستان دامغان مهر 94

تعزیه حضرت علی اکبر روستای طاق شهرستان دامغان مهر 94
محرم 1437 ه ق گفتگوی حضرت علی اکبر با مرکب خویش