در حال بارگزاری....
دانلود

سونامی اندونزی

تصاویری از سونامی در اندونزی و معجزه سالم ماندن مسجد