در حال بارگزاری....
دانلود

مصطفی رضاحسینی قطب آبادی - اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی

سخنرانی آقای مصطفی رضاحسینی قطب آبادی نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی درباره اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران