دانلود ویدیو بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهرا

360p
3.01مگابایت
144p
1.41مگابایت
240p
1.93مگابایت
480p
4.13مگابایت