در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم آموزش فارسی نصب ESXi 6.7 و همچنین پیاده سازی و پیکربندی ماشین های مجازی در

سر فصل دوره

سر فصل دوره VMware vSphere 6.7

قسمت اول:

1. معرفی دوره های مجازی سازی ، تعریف کلی از انواع مجازی ساز ها و اجزا آن

قسمت دوم:

1. تعریف انواع Hypervisor ، معرفی Hands On Lab شرکت VMware و نحوه کار با آن

2. نصب ESXI به صورت معمولی و حرفه ای همراه با اسکريپ نويسی و Automatic کردن بعضی از تنظیمات

3. نحوه کار با کنسول DCUI از طریق SSH به ESXI و...

قسمت سوم:

1. بررسی توپولوژی شبکه ، معرفی محصول Vcenter سرور و روشهاي نصب آن

2. نحوه Add کردن Host ها به داخل Vcenter سرور

3. بررسی قابلیت LockDown mode نحوه فعال و غیر فعال کردن آن

4. معرفی نرم افزار Winscp و نحوه کار با آن و...

قسمت چهارم:

1. شروع کار با VSS ها یا Standard Switch ها و تعریف انواع کارت شبکه های فیزیکی و مجازی داخل VMware

2. نحوه ایجاد یک VSS و نحوه Add کردن VMNIC های سرور به آن

3. ایجاد یک VMkernel port و بررسی Service Label ها و تنظيمات IP آن و همچنین تست VMkernel های ساخته شده

4. نحوه ایجاد Port Group ها و متصل کردن آن به Virtual Machine ها

5. بررسی تنظیمات VSS ها و بررسی دلایل زیاد کردن یا کم کردن بحث MTU

6. بررسی قابلیت های Promiscuous mode ، MAC address Changes ، Forged transmits و بررسی سناریو های مختلف جهت استفاده آنها

7. بررسی قابلیت Traffic Shaping و...

قسمت پنجم:

1. بررسی انواع روش های Teaming و Load Balancing در VSS ها و بررسی سناریو های مختلف جهت استفاده آنها ، همچنین نکته های مهم جهت تنظیمات Switch های فیزیکی سازمان

2. بررسی نحوه استفاده و مدیریت VMNIC ها جهت بحث Failover و Load Balancing

قسمت ششم:

1. بررسی و تست قابلیت Promiscuous mode در سناریو عملی

2. بررسی و تست Failover در VSS ها

قسمت هفتم:

1. معرفی VDS ها یا Virtual Distributed Switch ها همچنین دلیل استفاده آنها در Topology و مفاهیم مربوط به آن

2. نحوه ایجاد VDS ها و مدیریت تعداد Uplink آنها با توجه به تعداد VMnic های موجود بر سرور ها

3. نحوه Add کردن ESXI ها به VDS ها و مدیریت آنها

4. نحوه اضافه کردن VMNIC ها به VDS ها به عنوان Uplink

5. نحوه انقال VMkernel های موجود بر روی VSS ها به VDS ها بدون از دست دادن ارتباط با ESXI ها

6. ایجاد Port Group و متصل کردن آن به Virtual Machine ها همچنین نحوه Trouble Shoot این Port Group ها در هنگام معرفی Uplink اشتباهی به آن

7. بررسی قابلیت Network Restore Option در کنسول ESXI نحوه استفاده آن

8. نحوه انتقال VMkernel های موجود بر روی VDS ها به VSS بدون قطع ارتباط

قسمت هشتم:

1. بررسی Port ID ها در VDS ها

2. بررسی Port Binding در VDS ها

3. بررسی انواع Port Allocation و test آنها

4. بررسی قسمت Teaming and Failover در VDS ها

5. بررسی Traffic Shaping در VDS ها

6. نحوه Config تنظیمات Port Group ها به صورت یکجا و کلی به جای تنظیم کردن تک تک آن ها

قسمت نهم:

1. تعریف قابلیت Raid و بررسی چندین سایت جهت بررسی انواع Raid

قسمت دهم:

1. مفاهیم اولیه مباحث Storage ها (DAS,SAN,NAS)

2. بررسی انواع Controller ها و دلیل استفاده آنها

3. بررسی انواع هارد ها از نظر اندازه LFF و SFF

4. بررسی انواع کابل های هارد

5. بررسی مفهوم SCSCI Command

6. بررسی انواع Card های مربوط به هارد ها جهت اتصال آنها به سرور فیزیکی

7. بررسی مفهوم Enclosure و دلیل استفاده آن به همراه نحوه و نکات اتصال کابل های آنها

8. بررسی انواع پروتکل ها در بحث Storage

9. بررسی پورت های SFP

10. بررسی SAN Switch ها و دلیل استفاده آنها

قسمت یازدهم:

1. نحوه اضافه کردن Disk به سرور های در حال کار و استفاده از تکنیک Rescan Storage جهت شناختن هارد های جدید در ESXI

2. نحوه ایجاد Data store در ESXI و نکات مهم آن

3. بررسی VMFS و انواع ورژن های آن

4. مفاهیم Block Size و Space Reclamation به صورت دستی و Automatic و سناریو های استفاده آنها

5. نحوه Resize کردن Disk های موجود بر روی ESXI ها مفاهیم Grow و Extent کردن آن به همراه پیاده سازی و تفاوت آنها و نکات استفاده آن ها در سناریو های مختلف

قسمت دوازدهم:

1. ادامه مباحث Storage ها و ایجاد یک SAN Storage در Windows Server برای استفاده آن در ESXI ها

2. بررسی Topology های مختلف جهت استفاده SAN Storage ها یا Storage های تحت شبکه

3. بررسی کارت های HBA

4. بررسی انواع نحوه اتصال به storage ها

5. بررسی مفاهیم آدرس های WWN ها و WWNN ها و WWPN ها

6. بررسی مفوهم LUN و LUN Masking

7. بررسی مفوهم Zoning در Storage ها

8. ایجاد ISCSI در ESXI ها جهت اتصال به SAN Storage ها و ایجاد یک VMkernel بر روی VDS ها و تعریف Port Binding

9. نحوه پیادده سازی استفاده دو Port جدا برای بحث Port Binding و انواع Load Balancing آنها

10. ایجاد یک Data store از نوع Share شده از طریق اون SAN storage ساخته شده

قسمت سیزدهم:

1. ایجاد NAS Storage بر روی Windows Server و اتصال آن به ESXI ها و بررسی سناریو های مختلف جهت استفاده Read Only NAS ها

2. بررسی قابلیت VVOL

3. بررسی قابلیت VASA و نحوه تعریف Storage Provider و PE ها

4. معرفی VAAI

قسمت چهاردهم:

1. ساخت یک Virtual Machine و قرار دادن آن در یک Folder خاص در محیط Datacenter

2. بررسی انواع تکنولوژی های RAM در محیط VMware عبارتند از TPS , Memory Ballooning , Compression

4- بررسی انواع SWAP (Guest OS Swap and Host Swap)

5. بررسی موارد Share, Reserve, Limit در تنظیمات RAM یک Virtual Machine

6. بررسی قابلیت Hot Plug Memory

قسمت پانزدهم:

1. بررسی نحوه اختصاص دادن CPU به ماشن های محازی

2. برر


17 آبان 98