در حال بارگزاری....
دانلود

یک درد و یک درمان یا صد درد بی درمان؟!

تصاویر مربوط به مشکلات شهرستان داراب در دهه هفتاد می باشد که بخش زیادی از آن تاکنون (دهه 90) همچنان رفع نشده است!
منبع:آرشیو خسرو ستوده خبرنگار وقت صدا و سیما در داراب