در حال بارگزاری....
دانلود

فیزیوتراپی تخصصی درمان گردن درد و کمر درد و سیاتیک در نوازندگان

حفظ وضعیتهای طولانی مدت و ثابت بویژه در تمرینهای نوازندگی موجب ایجاد درد در ستون فقرات و بعضا دردهای تیرکشنده سیاتیکی در نوازنده میشود. در فیزیوتراپی آرامش، فیزیوتراپیست صادق زراعتکار بصورت تخصصی به درمان آسیبهای رایج در نوازندگان میپردازد. به ویدیوی مربوطه توجه بفرمایید.
مطلب کامل در لینک زیر:
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/


29 آبان 96