در حال بارگزاری....
دانلود

تله شکار پرندگان ( تله مآر) در خلیفه محله شلمان-گیلان

تله شکار با نخ ( تله مآر؛ مآری تله)
شاخه نازکی از درخت انار و یا لیلکی به قطر انگشت میانی دست و به طول تقریباً دو متر بعنوان کمان یا کمانه که حالت برگشت و ارتجاعی دارد را با داس از درخت می برند و ته آن را به اندازه چند سانتی متر در زمین نرم فرو می کنند و سرشاخه را کمی تراش داده و ...
اطلاعات بیشتر
http://khanigilani.persianblog.ir/post/317/