در حال بارگزاری....
دانلود

18+ بمباران شیمیایی حلبچه در 25 اسفند 1366

18+ بمباران شیمیایی حلبچه در 25 اسفند 1366
مشاهده این فیلم برای افراد زیر 18 سال توصیه نمی شود.
منبع: سایت تابناک
http://www.tabnak.ir/fa/news/309178/این-مردم-همچون-اهالی-حلبچه-قربانی-شدند-اما-دیده-نشدند-فیلم-۱۸


مطالب پیشنهادی