در حال بارگزاری....
دانلود

تمرینات بدنسازی رزمی

بدنسازی رزمی نسبت به بدنسازی با وزنه مزیت های بسیاری دارد. از این مزیت ها هزینه ی پایین و بدون نیاز به مواد نیروزا و ... ماندگاری بدنی بسیار بالاتر نسبت به بادیبیلدینگ با وزنه. در این نوع بدنسازی سرعت و انعطاف جزو لاینفك آن است. در این نوع بدنسازی عضلات از ثبات بیشتری برخوردار هستند به طوری كه مانند بدنسازی با وزنه در مدت كوتاهی عضلات نمی خوابند،این فیلم حركات مبتدی بدنسازی رزمی را نمایش میدهد...