در حال بارگزاری....
دانلود

آسمان خراش ژاپنی

تصاویری از لرزشآسمانخراش های بلندژاپنی در هنگام زلزله. به صدای آسمان خراش ها توجه کنید... جالبه بدونید که این فناوری رو از بناهای تاریخی ایران مثل منارجنبان اصفهان الگو گرفتن... یعنی ما ایرانیها چند قرن پیش همچین دانشمندانی داشتیم( مثل شیخ بهایی )