در حال بارگزاری....
دانلود

سقوط آسمان خراش به

در جریان دیدار دو تیم بسكتبال لس آنجلس لیكرز و لس آنجلس كلیپرز برخی از طرفداران دو تیم هنگام سقوط یك آسمان خراش به رویشان به شدت وحشت كردند.
بلیك گریفین بازیكن تیم لس آنجلس كلیپرز با 2.08 سانتیمتر قد و 115 كیلو گرم وزن هنگام گرفتن توپ ناگهان روی تماشاگران شیرجه رفت.
واكنش غیر عمد گریفین مانند سرنگون شدن یك آسمان خراش روی تماشاگران از همه جا بی خبر بود. خوشبختانه این حادثه مجروحی در بر نداشت.