در حال بارگزاری....
دانلود

از بیگ بنگ تا پایان کائنات

جهان هستی ما نیز مثل هر موجود زنده ای تابع قانون حیات است و مراحل گوناگون تولد، زندگی و سرانجام مرگ را از سر می گذراند. در این ویدئو شاهد مراحل عمر کیهانی از بیگ بنگ تا پایان کائنات خواهید بود.