در حال بارگزاری....
دانلود

گفتگو با مهندس غلامحسین فردوسی پدر رهبر dropbox-بخش سوم

ایشان مهندس غلام حسین فردوسی پدر بزرگوار مهندس آرش فردوسی رهبر یکی از قدیمی ترین و قدرتمندترین سرورهای ابری جهان تحت عنوان Dropbox هستند. که 30 سال است در آمریکا زندگی می کنند. ایشان فرزند مرحوم حاج داوود فردوسی و برادر ارجمند دکتر نادر فردوسی ریاست محترم سابق بیمارستان اسکو هستند.