در حال بارگزاری....

تمرین جهت افزایش قدرت پاها

یک تمرین فوق العاده جهت افزایش قدرت پاها که در یکی از پارک های بوشهر انجام دادم و به نظرم فوق العاده است.


14 آذر 96