در حال بارگزاری....
دانلود

یاران امام زمان - استاد علی اکبر رائفی پور

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در شب نیمه شعبان دروصف یارن امام زمان..یاران امام زمان چند دسته اند؟چه کسانی هستند؟چگونه به امام زمان برسیم؟وظایف ما درنیمه شعبان؟
.
.
عاشقی دردسری بود نمیدانستیم///حاصلش خون جگری بود نمیدانستیم


مطالب پیشنهادی