در حال بارگزاری....
دانلود

یاران امام زمان ؛ استاد رائفی پور

سخنرانی استاد رائفی پور یاران امام زمان
جناب آقای رائفی پور امام زمان شیعه ای رو که تو همه مسائل دخالت
میکنه وپیش بینی میکنه وگاهی بدون سند صحبت میکنه رو مورد پسندشون نیست