در حال بارگزاری....
دانلود

وصیت نامه چارلی چاپلین

وصیت نامه چارلی چاپلین برای دخترش جرالدین با صدای پیام بخشعلی.( برای تمرکز بر روی متن وصیت نامه از تصاویر متعدد استفاده نشده است)