در حال بارگزاری....
دانلود

چارلی چاپلین(سخنرانی)

یکی از تاثیر گذارترین سخنرانی ها و بهترین ها
که چارلی چاپلین در فیلم دیکتاتور بزرگ کرده است