در حال بارگزاری....
دانلود

روز جهانی نابینایان گرامی باد (عصای سفید)

نابینا نمی بیند...من، شما و جهانتان را می بینم ...کافی است چشمهایتان را به من باز کنید...روز جهانی نابینایان گرامی باد... www.Hamdam.org