در حال بارگزاری....
دانلود

روز جهانی مسجد گرامی باد .

مساجد خدا را تنها کسانی آباد می کنند که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز برپا داشته و زکات داده و جز از خدا نترسیده اند . (سوره توبه/18)