در حال بارگزاری....
دانلود

حیرت کارشناس روس ( دکتر رجب صفروف ) از دستاوردهای احمدی نژاد

رجب صفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران در مسکو: به نظر بنده، گفته های جناب آقای احمدینژاد از حقیقت چندان دور نیست.
بزرگی از دور دیده می شود. آن هایی (صدای امریکا) که الان دارند انتقاد
می کنند از احمدینژاد در رابطه با اقتصاد کشور، نباید یک چیزهایی را
فراموش کنند که واقعا ما که از مسکو می بینیم، برایمان «حیرت انگیز» است.
شما ببینید، ایران (در دوره احمدینژاد) هر سال تقریبا 5000 مگاوات برق به
شبکه انرژی خودش پیوست می کند که هیچ کشوری در دنیا این رقم و این نتیجه
را ندارد. روسیه با این بزرگی، حتی در یک سال نمی تواند 1000 مگاوات برق
جدید را به شبکه خودش پیوست کند...

ادامه و سخنان کامل در کلیپ موجود است.


22 اردیبهشت 98
مطالب پیشنهادی