در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ حضور مدعی مرجعیت صادق شیرازی در مراسم قمه زنی قم

کلیپ حضور مدعی مرجعیت صادق شیرازی در مراسم قمه زنی .. این در حالیست که صادق شیرازی در سایت فارسیش که با دامین آی آر هست برای قمه زنی تبلیغ میکنه .. پس کی نیرو انتظامی با این مروج قمه زنی برخورد میکنه؟