در حال بارگزاری....
دانلود

نتیجه مرجعیت ضرار(صادق شیرازی) و فاجعه ی اسپایکر (داعش)

در این مستند کوتاه بخشی از فتنه گری های بیت صادق شیرازی و فحاش اجاره ای انها یاسر الحبیب را خواهید دید که مسبب بخشی از خونریزی های شیعیان نظیر فاجعه ی اسپایکر است.
داعش در شعبان سال 1435 در فاجعه ی اسپایکر علت قتل عام جوانان شیعه را توهین به عایشه و برخی از صحابه می داند.
توهین کنندگان را بشناسید.