در حال بارگزاری....
دانلود

ترمینال جنوب در اشغال گدایان

پایانه جنوب تهران یکی از مهمترین مراکز جابجایی مسافر در کشور است با این وجود برخی مشکلات حاشیه ای از قبیل حضور معتادان و متکدیان و نیز برخی مشکلات مدیریتی، این پایانه را مستعد بروز بسیاری از نابهنجاری ها و حوادث احتمالی کرده است.