در حال بارگزاری....
دانلود

رییس سازمان غذا و دارو

شبکه دو- 26 شهریور 94- 20:30| رییس سازمان غذا و دارو گفته است پیمانه واردات پالم پر شده و اجازه ترخیص بیشتر از گمرک را نمی دهد.