در حال بارگزاری....
دانلود

مصاحبه با رییس سازمان انرژی اتمی قبل از انقلاب

این فیلم مربوط به قسمتی از مصاحبه شبکه بی بی سی فارسی با رییس سازمان انرژی اتمی قبل از انقلاب است.بینش و بصیرت این فرد را ببینید و بشنوید.خدا حفظشان کند.