در حال بارگزاری....
دانلود

حرکت ماشین با شعار «ایران فوق العاده است» دردسر ساز شد

«کریستین ایوان» به همراه همسر فرانسوی و دو فرزند خود به گردشگری و سفر در سراسر جهان می پردازند. در یکی از سفرهای خود به ایران خاطره ی بدی با دزدیده شدن پول و مدارک در ذهنشان باقی مانده بود اما در حال حاضر مشغول تبلیغ برای سفر به ایران و شناساندن آن به اهالی اروپا هستند.