در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپی که برای «مهران مدیری» دردسر ساز شد!

در این آیتم دو جوانِ چِت مُخِ معتاد، همین طور که در هَپَروت سیر می کنن، در جَفَنگیاتشون به یه پسر چِتی اشاره می کنن که مُرده، اسمش کوروش بوده، نگهبان خوب و با وفا و دُبرمن خوبی هم بوده... جماعت همیشه در صحنه هم مدعی هستند مدیری در این کلیپ نام كوروش را روی سگ گذاشته به همین خاطر در فضای مجازی کمپین برائت از مدیری راه انداختن!