در حال بارگزاری....
دانلود

معین فراز: اهنگ سپیده دم اومد و وقت رفتن

خواننده: معین فراز- اهنگ : باز خوانی- نوازنده گان رضا رعوفی- هیراد رحیمیان- امیر کوشان. استو دیو : شاهین طاها