در حال بارگزاری....
دانلود

تسمه های دیوانه - Crazy Belts

یک بازی پازلی جالب و اعتیاد آور مناسب تمامی سنین،
فکر میکنید وقتی بعد از یک سفر هوایی وارد فرودگاه میشوید چه اتفاقی میافتد؟ فکر میکنید تسمه های گردانی که وظیفه شان رساندن بار مسافران به آنهاست به خوبی کار بکنند؟ خوب وقت آن است که ببینید واقعا این طور است یا نه.
دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.immanitas.crazybelts1