در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ طنز داعش

طرز برخورد جماعت کور باطن تکفیری با سایر مسلمین را در این کلیپ طنز ببینید. اگر کمی عربی بلد باشید مکالمات این کلیپ طنز خنده ای تلخ را بر لبان شما می نشاند