در حال بارگزاری....
دانلود

گزارشی تصویری از کوی گلستان سبزوار - محمد حاج محمد خانی

تاربخ ضبط پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 - تدوین روز شنبه طی سی ساعت کار مداوم.
ضبط و تدوین : محمد حاج محمد خانی با همکاری محمد کیخسروی و بچه های دانشگاه حکیم سبزواری و اهالی با صفای کوی گلستان در ضمن با قول همکاری این عزیزان به زودی مستندی جدی کلید خواهد خورد با سپاس