در حال بارگزاری....
دانلود

تفاوت این دور مذاکره هسته ای با دور قبل از دید اوباما

قابل توجه آقایانی که می گفتند، مذاکرات جای بیانیه خواندن نیست !

اوباما بصورت رسمی و علنی در صحبت های خود در نشست سابان مهر تاییدی بر قدرت مذاکراه ی آقای جلیلی و تیم مذاکره کننده وی زد! اوباما گفت : ایران در مذاکرات قبلی همزمان با مذاکره پیشرفت هسته ای هم داشت و بر تعداد سانتریفیوژهای خود می افزود!

اما در ژنو گام اول را برداشتیم و برای اولین بار در یک دهه گذشته توانستیم رشد برنامه هسته