در حال بارگزاری....
دانلود

هجوم مردم برای دریافت یارانه 45 هزار تومانی - مرداد 1390

هجوم مردم برای دریافت یارانه 45 هزار تومانی به بانک ملت شهرستان فسا ( مرداد 1390)