در حال بارگزاری....
دانلود

تصویر جدید بر روی اسکناس های 5 هزار تومانی

شبکه یک- 14 اسفند 93- 19:00| این تصویر اسکناس 5 هزار تومانی جدید است که نماد چرخه هسته ای از آن حذف شده و از این به بعد 5 هزار تومانی ها را باید با سر در دانشگاه ببینیم.