در حال بارگزاری....
دانلود

راه کاهش عصبانیت

در این ویدیو شما یاد خواهید گرفت چگونه با ترکاندن دسته های نو کامپیوتر خود عصبانیت چندین و چند ساله خود را خالی کنید

.نظرات خود را بنویسید.