در حال بارگزاری....
دانلود

کاهش نرخ تورم بنای کاهش قیمت نیست

رادیو جوان - 10 اسفند 93 - 08:30|وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پائین آمدن نرخ تورم به معنای کاهش رشد قیمت هاست.