در حال بارگزاری....
دانلود

خطر گیر کردن دست کودکان در چرخ گوشت

همکاران دانشجویان محترم
یکی از تلخ ترین اتفاقات در خانواده ها ،گیر کردن دست کودکان در چرخ گوشت می باشد لذا خواهشمند است در آموزش همگانی کمکهای اولیه ،به این موضوع هم اشاره شود.
http://www.sharehmr1.blogfa.com