در حال بارگزاری....
دانلود

افزایش رشد گیاه

انیمیشی زیبا از اینکه چگونه کود سبب افزایش رشد گیاه می شود. توصیه می کنم حتماَ ببینید.