در حال بارگزاری....
دانلود

دستگاه رسوب زدایی مغناطیسی(كاهش مصرف آب و افزایش رشد گیاه...

اطلاعات بیشتر (www.sabaparsian.com,mspco.mihanblog.com,saba.mspco@yahoo.com,11-33353962)----> تجربیات به دست آمده در بخش کشاورزی حاکی از آن است استفاده از دستگاه های رسوب زادی مغناطیسی میتواند سبب افزایش رشد گیاهان و کاهش مصرف آب شود. و امكان استفاده ار اب سختی بالا در سیستم های آبیاری قطره ای و EC بالا(شور و لب شور ) در ابیاری بارانی را فراهم نماید.