در حال بارگزاری....
دانلود

تاثیر قاچاق در امر خودکفایی تولید گندم

برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع تاثیر قاچاق در امر خودکفایی تولید گندم پرداخته است.
بعضی افراد معتقد هستند به دلیل پایین بودن قیمت گندم خارجی نسبت به گندم خریداری شده دولت از کشاورزان، برخی قاچاقچیان این محصول را از کشورهای خارجی وارد می‌کنند و به دولت می‌فروشند. اما به گفته مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، با اینکه قاچاق گندم در کشور به چشم می‌خورد، اما این موضوع در حدی نیست که خودکفایی کشور در تولید گندم را زیر سوال ببرد.


11 مرداد 96