در حال بارگزاری....
دانلود

تو در جاهگاهی نیستی که منو امر و نهی کنی!|امر و نهی در انگلیسی

کاربرد position در جمله
کسی در جایگاه امر و نهی ما نیست
سعی کنید برای یاد گیری راحت مکالمه زبان انگلیسی از روش قالبندی استفاده کنید
آدرس وبسایت:
http://mohammdkarimi.ir

آدرس پیج اینستاگرام:
https://instagram.com/mohammd_karimi_com?igshid=v9rzk22yfp2l


3 خرداد 99