در حال بارگزاری....

آیا نماز با مغنعه هایی که زیرش باز است باطل است


14 دی 96