در حال بارگزاری....
دانلود

مستند سازمان ملل از جنگ نابرابر 33 روزه بر لبنان

این کلیپ در شانزدهمین روز درگیری که توسط گروه اعزامی سازمان ملل به لبنان میباشددرست شده است که نشان میدهد اکثر کشته ها زن و کودک میباشد


مطالب پیشنهادی